polityka

PROGRAM 2022-2026

ADMINISTRACJA I FINANSE

Będziemy odpowiedzialnie zarządać finansami i usprawnimy administrację

Myśląc o przyszłości:

● Zapewnimy odpowiedzialne zarządzanie finansami gminy

● Otworzymy księgowość i pokażemy transmisje na żywo z posiedzeń rady gminy

● Otworzymy administrację dla ludzi, czyniąc dokumenty ze spotkań publicznych bardziej dostępnymi, aby mieszkańcy mogli śledzić postępy w poszczególnych sprawach

● Postaramy się, aby strona internetowa gminy była przystępna, atrakcyjna i miała łatwy dostęp do informacji

● Dopuszczamy możliwość zmniejszenia opłat

● Postaramy się przyspieszyć udostępnianie otrzymanych wiadomości

● Zoptymalizujemy wydatki gminy poprzez zwiększenie wydajności pracy

● Zmniejszymy koszty mieszkaniowe dla seniorów

● Ogłosimy stanowisko burmistrza dostępne dla wszystkich zainteresowanych


ZATRUDNIENIE I KULTURA

Wspieramy biznes i kulturę

Myśląc o przyszłości:

● Domagamy się od Landsvirkjun utworzenia stałych miejsc pracy w gminie w związku z budową Hvammsvirkjun

● Zbadamy potrzebę i postaramy się zapewnić rozwój możliwości dla zatrudnienia

● Stworzymy materiały promocyjne reklamujące gminę jako atrakcyjną opcję mieszkaniową

● Stworzymy solidne podstawy do rozwoju biznesu i innowacji, m.in. poprzez zapewnienie wystarczającej podaży działek pod zabudowę inwestycyjną

● Będziemy dążyli do zwiększenia inwestycji w gminie, co zapewni zwiększenie miejsc pracy

● Szukamy sposobów na zwiększenie wydarzeń kulturalnych, m.in. poprzez utworzenie funduszu kultury

● Wspieramy pomysły Oddafélag dotyczące rozwoju i renowacji gminy

● Chronimy dziedzictwo kulturowe, m.in. Djúpósstífla i stare ruiny średniowiecznne w Réttarnes

● Zapewnimy mieszkańcom i firmom dostęp do wystarczającej ilości zimnej wody


DEMOKRACJA W GMINIE

Zachęcamy ludność do zwiększenia wpływu na decyzje

Myśląc o przyszłości:

● Ustanowimy rady sąsiedzkie, aby zapewnić mieszkańcom jak największy wpływ na decyzje dotyczące gminy

● Będziemy badali opinię publiczną w gminie poprzez regularne sondaże przeprowadzane w formie elektronicznej

● Będziemy prowadzić transmisje na żywo ze spotkań samorządowych

● Poprawimy dostęp do wybranych przedstawicieli poprzez ustalenie stałych godzin, w których będa dostępni dla mieszkańców

● Zmobilizujemy Radę Starszych i Radę Młodzieży


DOBROBYT I JAKOŚĆ ŻYCIA

Poprawimy jakość życia społeczeństwa

Myśląc o przyszłości:

● Zapewnimy dobre warunki do efektywnej pracy pracowników gminy

● Zbadamy potrzebę zatrudnienia kierownika ds. zasobów ludzkich

● Postawimy sprawy dzieci i młodzieży na piewszym miejscu w alokacji środków finansowych

● Stworzymy mieszkańcom warunki do jak najdłuższego życia seniorom we własnym domu

● Poprawimy jakość życia seniorów poprzez połączenie usług i opieki domowej

● Polepszymy infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych

● Będziemy bronić dostępu do usług medycznych w przychodni w naszej gminie

● Upewnimy się, że dom opieki Lundur będzie wzorowo funkcjonował


EDUKACJA

Traktujemy edukację bardzo poważnie

Myśląć o przyszłości:

● Zapewnimy efektywną pracę szkoły, która zagwarantuje każdemu uczniowi opiekę i wsparcie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb, m.in. zapewnimy usługi psychologiczne i nauczanie języka islandzkiego uczniom, którzy mają inny język ojczysty

● Poprawimy możliwość nauczania zdalnego uczniom na poziomie szkoły średniej i wyższej

● Promujemy nauczanie indywidualne w przedszkolu oraz szkole podstawowej

● Pracujemy nad zwiększeniem liczby wykształconej kadry w przedszkolach udostępniając chętnym odpowiednie miejsce do nauki

● Odnowimy place zabaw w przedszkolu i szkole podstawowej

● Poprawimy zaplecze dla kierunków artystycznych i zawodowych szkół oraz bęziemy wspierać w szkołach wprowadzanie programowania i myślenia innowacyjnego

● Zapewnimy wyżywienie w przedszkolach i szkołach podstawowych zgodne z zaleceniami żywienia Ministerstwa zdrowia


ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE TERERÓW

Planujemy odpowiednie zagospodarowanie terenu gminy

Myślimy o przyszłości:

● Zapewnimy wystarczającą podaż działek budowlanych

● Wprowadzimy wolne działki na rynek

● Koncentrujemy się na rozpoczęciu budowy już przydzielonych działek zgodnie z zasadami budowlanymi

● Wspieramy rozwój różnorodnych rozwiązań mieszkaniowych dla kupujących nieruchomość po raz pierwszy

● Poprawimy dostęp do informacji o pozwoleniu na budowę

● Ustanowimy dopłaty do instalacji pomp ciepła w tak zwanych zimnych terenach

● Powołamy profesjonalny komitet budowlany odpowiadzialny za budowę nowego budynku szkolnego

● Kontynuujemy wspieranie idei „Zielonych Parków Przemysłowych”

● Pomożemy w marketingu towarów regionalnych

● Będziemy bronić planów gminy w sprawie rozplanowania i użytkowania terenów niezamieszkanych


PROMOCJA ZDROWIA

Tworzymy dobre warunki dla promocji zdrowia psychicznego i fizycznego

Myśliąc o przyszłości:

● Ustanowimy dofinansowanie do zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, aby wszystkie dzieci w gminie miały równy do nich dostęp, niezależnie od dochodów czy miejsca zamieszkania

● Oferujemy edukację i profilaktykę uzależnień, aby pogłębić wiedzę rodziców i opiekunów w tych kwestiach

● Zwracamy uwagę na potrzeby młodych ludzi w wieku 16 lat i starszych, poprzez utworzenie centrum młodzieżowego w porozumieniu z tą grupą wiekową

● Wyznaczymy zespół, który w porozumieniu z istniejącymi klubami sportowymi przedstawi propozycje harmonogramu prac w zakresie przyszłego planowania terenów sportowych

● Rozpatrzymy ponownie umowy z klubami sportowymi

● Poprawimy system ścieżek spacerowych i zdrowotnych w Aldamótaskógur we współpracy z Skógræktarfélag Rangæinga


TURYSTYKA

Wykorzystajmy siłę turystyki

Myśląc o przyszłości:

● Promujemy rozwój turystyki tak, aby gmina stała się atrakcyjnym miejscem dla turystów.

● Promujemy gminę jako „Grunnbúðir Suðurlands”

● Poprawimy dostęp do atrakcji turystycznych i pereł natury

● Postaramy się założyć stację szybkiego ładowania

● Będziemy aktualizować stronę gminy i informacje na Wikipedii o gminie

● Zaprojektujemy i wybudujemy myjnię samochodową do lata 2023 r.


TRANSPORT

Zbudujmy solidną infrastrukturę

Myśląc o przyszłości:

● Będziemy dążyć do poprawy stanu dróg gminnych takich jak Hagabraut, Árbæjarvegur, dróg w dolnej części Rangárvellir oraz połączenia drogowego z Þykkvabær do Sandhólaferja

● Poprawimy stan chodników oraz bezpieczeństwo ludzi na drogach

● Wprowadzimy oznaczenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów

● Opracujemy jasne zasady odśnieżania

● Naszym celem jest zainstalowanie nowego mostu w miejscu starego nad rzeką Ytri-Rangá

● Wspieramy budowę szlaków jeździeckich i zachowanie starych dróg krajowych


ŚRODOWISKO I PRZYRODA

Dbamy o środowisko i przyrodę

Myśląc o przyszłości:

● Będziemy pracować nad polityką zarządzania środowiskiem i zasobami gminy tak, aby zostały zdefiniowane i oceniona ich wartość.

● Będziemy zarządzać zasobami gminy mając na celu ochronę i podnoszenie ich wartości oraz poprawę jakości życia ludności i przyszłych pokoleń

● Będziemy promować gminę jako lidera w kwestiach środowiskowych i dążyć do tego, aby Rangárþing ytra stała się pierwszą gminą w kraju, która zredukuje emisję dwutlenku węgla

● Poprawimy wygląd gminy, by stała się atrakcyjnym miejscem dla turystów

● Zędziemy zawierali umowy z uczniami szkoły podstawowejw dotyczące utrzymania czystości terenów otwartych

● Ustanowimy coroczny dzień sprzątania, w którym mieszkańcy wspólnie zadbają o wygląd gminy

● Będziemy promować edukację dotyczącą wywozu i utylizacji odpadów w celu ograniczenia odpadów

● Ustawimy kontenery na odpady na obszarach wiejskich i rozpatrzymy umowy związane z wywozem i utylizacją odpadów


Lista Á jest listą niezależną od tradycyjnych partii politycznych składającą się z grupy osób zainteresowanych lokalną polityką.

Wybory samorządowe są 14 mja 2022 roku. Głosowanie odbędzie się w Szkole podstawowej w Helli. Prawo do głosowania nabywamy po trzech latach pobytu na Islandii.

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziały w głosowaniu i oferujemy pomoc dla chętnych w dotarciu na miejsce głosowania.